Alltomkirsten

2016-03-08
21:33:51

.

Det är när man verkligen behöver någon som man vet vem man ska ta vara på i sitt liv. 
Ensam är inte stark.