Alltomkirsten

2016-04-23
04:39:43

...

Personligt ledarskap.  Att coacha sig själv dit man vill. Att stärka sin självbild och självkänsla.  
Något jag måste bli bättre på är att inte prata så mycket utan få saker och ting gjorda också. Det kan ju vara det svåra i min ekvationen.